Kontio srubové domy - hranol z roku 1740Srubový dům Kontio SensusSrubový dům Kontio Beta obývací pokojSrubový dům Kontio BetaSrubové domy Kontio - prémiová kvalita z Finska

SRUBOVÉ DOMY A JEJICH STRUČNÁ HISTORIE

Konstrukce srubových domů se ze zcela přirozených důvodů vyskytovala nejčastěji v oblastech, v nichž převládaly jehličnaté lesy. Nejstarší srubové domy s tesařskými spoji v rozích se objevují již v době železné a bronzové. Ve Švýcarsku je konstrukce domů z vodorovně kladených kmenů doložena dokonce již v době kamenné. V jihozápadním Finsku, v Kokemäki, stojí nejstarší srubová budova kaple sv. Jindřicha. Byla postavena kolem roku 1400. 

Po první světové válce se ve Finsku staly velmi oblíbenými domy, u kterých se používala dřevěná sloupková konstrukce a dřevěné obložení. Na venkově si však zachovaly zhruba až do roku 1940 svou významnou pozici stavební konstrukce srubových domů, ale jejich používání pro domy pro trvalé bydlení se pomalu snižovalo, až téměř úplně vymizelo. Na druhé straně zůstaly roubené trámy nadále nejčastějším materiálem pro výstavbu rekreačních domů/chat. 

V dnešní době se ve Finsku zhruba 70 procent víkendových domů realizuje z roubených trámů. Na začátku padesátých let 20. století se ve Finsku rozšířila průmyslová výroba trámů. Zpočátku se vývoj soustředil téměř výhradně na výrobní postup. Postupně se však stále větší pozornost věnovala samotnému koncovému produktu. 

V sedmdesátých a osmdesátých letech nastalo období prudkého rozvoje srubových domů jako průmyslových výrobků. Neustále se hledala řešení zaměřená na problémy těsnění, izolace a únosnosti. Další vývoj průmyslově vyráběných srubových domů průběžně pokračuje. Vedle stále probíhajícího výzkumu se stavebníkům při výběru konstrukce domů zdůrazňují také příznivé dopady srubových domů na životní prostředí a zdravé prostředí uvnitř těchto domů. Téměř 90 % všech srubových domů, které se dnes stavějí ve Finsku, tvoří prefabrikované, tj. průmyslově vyrobené domy. 

Moderní průmyslová prefabrikace využívá počítačovou podporu, a umožňuje tak například předběžné vysoušení trámů, které dovoluje dosáhnout vyšší rozměrové přesnosti. Protože srub je možné postavit na staveništi během několika dní, vznikne stavba velmi rychle a je možné ji ochránit před povětrnostními vlivy. Prefabrikované sruby a roubenky vyrobené ve Finsku přitahují pozornost i v zahraničí: v roce 2012 byly dřevostavby z masivu exportovány do více než 60 zemí. Finsko je vedoucím výrobcem prefabrikovaných srubových domů a nepřekvapí proto, že největší soukromá společnost KONTIO, která se zabývá výstavbou srubových domů, má svoje sídlo právě ve Finsku.

V České republice finského výrobce zastupuje společnost FINUTEA s.r.o., více informací naleznete na stránkách www.drevostavby-kontio.cz.

Virtuální prohlídka Kontio Stavba srubu týden po týdnu
Kontio facebook
Srubové domy KONTIO CZ
Srubové domy KONTIO CZ
Srubové domy KONTIO CZ