POŽADAVKY NA KVALITU SRUBOVÝCH DOMŮ

Další materiály pro stavbu srubového domu

Krov srubového domu

Nosné konstrukce střechy jsou tříděné podle pevnosti (mají zaručenou pevnost/podle stavebních plánů a jsou vyráběny v souladu s řízením kvality instituce schválené finským ministerstvem pro životní prostředí. Střešní vazníky jsou vyráběny průmyslově  a označeny štítkem ´NR´. Krokve se výrábějí  z opracovaného dřeva borovice nebo smrku, které má zaručenou nosnost v souladu s projektem.

Střecha pro srubový dům

Opláštění použité jako základ pro střešní krytinu se vyrábí ze dřeva borovice nebo smrku, které splňuje požadavky na pevnost stanovené v RT 85-10141 a souvisejících norem a směrnic. Jako základ pro střešní krytinu mohou být také použité stavební desky odolné proti vlhkosti za předpokladu, že na těchto deskách je možno provádět přibíjení pomocí hřebíků.

Vazníky podlah ve srubovém domě

Vazníky podlah přízemí i mezilehlých stropů jsou vyrobeny ze dřeva borovice nebo smrku, které je zpracováno podle rozměrů a které má zaručenou pevnost v souladu s plány.

Stavební lišty, desky stěn  a desky hoblované

Tyto materiály se vyrábí ze dřeva borovice nebo smrku v souladu s požadavky RT 21 – 10750. Jakékoli odchylky od těchto požadavků musí být předem odsouhlaseny. 

Desky podlahy a terasy

Tyto materiály budou vyrobeny ze dřeva borovice nebo smrku v souladu s požadavky RT 21 – 10750. Jakékoli odchylky od těchto požadavků musí být předem odsouhlaseny. Je povoleno provádět prodloužení podlahových prken pomocí tupých spojů. Pokud jsou prkna terasy zahrnutá do dodávky naimpregnována, impregnace musí být provedena v závodě na impregnaci dřeva za dozoru instituce schválené finským ministerstvem pro životní prostředí. 

Dveře ve srubovém domě

Dveře splňují stupeň kvality V dokumentu RT – 12 10643. Dodané dveře jsou vybavené zámkem a závěsy, ale nejsou opatřeny kováním.  Jakékoli odchylky od tohoto požadavku musí být předem schváleny. 

Okna pro srubovým dům

Okna splňují stupeň kvality V dokumentu RT – 12 10431. Dodaná okna jsou vybavená zámkem a závěsy, ale nejsou opatřena kováním.  Jakékoli odchylky od tohoto požadavku musí být předem schváleny.

Schody ve srubovém domě

Schody jsou navržené podle RT 88 -10777, přičemž je nutno vzít do úvahy účel použití budovy a umístění schodů. Schody jsou dodány jako stavební prvky připravené pro montáž spolu s protiskluzným opatřením. 

Lepený hranol a kulatina                 Skeletový rám a spojené konstrukce            Skladování a přeprava

Virtuální prohlídka Kontio Stavba srubu týden po týdnu
Kontio facebook
Srubové domy KONTIO CZ
Srubové domy KONTIO CZ
Srubové domy KONTIO CZ