VLASTNOSTI SRUBOVÝCH DOMŮ

Prodyšnost a těsnost konstrukce srubového domu

Srubové stěny jsou prodyšné konstrukce. Jako prodyšnou konstrukci označujeme konstrukci, do níž difuzí snadno proniká vodní pára z okolí a v níž se vodní pára buď může vázat na hydroskopickou strukturu, nebo se z ní může opět snadno uvolňovat do okolí. Kromě vodních par mohou difuzí pronikat do prodyšné konstrukce i jiné plyny, například kysličník uhličitý. Z hlediska vyrovnávání kolísající vlhkosti jsou prodyšné konstrukce velmi přínosné, protože vytvářejí příjemné a zdravé prostředí v interiéru srubového domu. Pokud je v budově vysoká vlhkost, vodní páry pronikají do prodyšné konstrukce a jsou vázány na její hydroskopickou strukturu. Když se zatížení vlhkostí sníží, např. v důsledku větrání, vlhkost vázaná v prodyšné konstrukci se uvolní zpět do vzduchu v místnosti.

Prodyšnost tak snižuje kolísání relativní vlhkosti a eliminuje zdraví nepříznivé podmínky způsobené extrémní vlhkostí nebo extrémním vysušením vzduchu.

Prodyšná konstrukce musí mít stejně dobré vlastnosti, pokud jde o vzduchotěsnost, jako každá jiná konstrukce. Jestliže je vnější plášť budovy dostatečně vzduchotěsný, zabraňuje nekontrolovatelnému prostupu vzduchu a je zaručeno kontrolované větrání. Vzduchotěsnost rovněž brání tomu, aby byly vodní páry unášeny nežádoucím způsobem spolu se vzduchem do dřevěné konstrukce. Požadované vzduchotěsnosti lze u stěnových konstrukcí dosáhnout vhodným tvarováním prostupů a použitím vhodně tvarovaného těsnění vkládaného mezi průmyslově opracované trámy.

Z hlediska dosažení požadované vzduchotěsnosti a spotřeby tepla jsou u srubových domů nejdůležitější spoje prvků, které tvoří vnější plášť, a těsnění prostupů, které procházejí skrz trámovou konstrukci. Správný projekční návrh a přesné provedení jsou zárukou kvalitního, zdravého vnitřního klima a tepelnou pohodou s přiměřenou spotřebou tepla.

 

Sedání srubového domu               Životnost a ochrana srubových stěn

Virtuální prohlídka Kontio Stavba srubu týden po týdnu
Kontio facebook
Srubové domy KONTIO CZ
Srubové domy KONTIO CZ
Srubové domy KONTIO CZ