POŽADAVKY NA KVALITU SRUBOVÝCH DOMŮ

Lepený hranol, kulatina = ideální materiál pro stavbu srubového domu

Trám je pevný stavební materiál s min. tloušťkou 68 mm, který je vyrobený pomocí průmyslového hoblování nebo soustružení a primárně je určen k použití v konstrukcích trámových stěn. Obvykle jsou horní a spodní plochy trámů vytvarované tak, aby do sebe zapadaly pomocí systému spojování pero-drážka. Zároveň jsou na trámu vytvarovány zámky ( = roubové spoje, rouby ), které umožňují horizontální vázání trámů a montáž domu. Trámy je dovoleno prodlužovat pomocí podélného spoje na klínové ozuby (=cink) ,a to i tehdy když jsou průřezy z pevného (nelepeného) dřeva.

Hranol je ukázán na obr. 1. Hranoly mohou být na systém pera a drážky.
Kulatina je ukázána obr. 2. V průřezu je kulatá nebo téměř kulatá.
Vrstvený (lepený) trám (obr. 3) je slepený dohromady ze dvou nebo více kusů, buď se svislými, vodorovnými nebo křížovými švy.

Obr. 1  Příklad profilu hranolu

 

Obr. 2 Příklad profilu kulatiny

 

Obr. 3 Příklad profilu lepeného dřeva (svislého a vodorovného)

Skeletový rám a spojené konstrukce                 Ostatní materiály            Skladování a přeprava

Virtuální prohlídka Kontio Stavba srubu týden po týdnu
Kontio facebook
Srubové domy KONTIO CZ
Srubové domy KONTIO CZ
Srubové domy KONTIO CZ