POŽADAVKY NA KVALITU SRUBOVÝCH DOMŮ

Skeletový rám a spojené konstrukce ve srubovém domě

Trámy pro stavbu srubových domů KONTIO

Trámy pro konstrukci srubových domů KONTIO jsou vyrobeny ze dřeva severské borovice, která roste ve skandinávských zemích nebo v odpovídajících podmínkách. Pokud jsou trámy vyrobeny ze dřeva smrku, je tato informace zřetelně uvedena v dodací smlouvě. Charakteristické vlastnosti a tolerované vady pro obdélníkové trámy / hranoly a kulatiny jsou uvedeny v tabulce 1 a pro lepené dřevo v tabulce 2. Výroba lepených trámů se provádí v souladu s řízením jakosti institucí schválenou finským ministerstvem životního prostředí.

V době dodávky je obsah vlhkosti < 24% sušiny pro hranoly, < 26% sušiny pro kulatiny,  < 18% pro lepené hranoly. Vlhkost je měřena v přibližné hloubce 20 mm.

Tolerance jmenovitých rozměrů pro šířku a tloušťku trámu jsou do ± 1,5 mm. Rozměry a tolerance se vztahují k trámům s obsahem vlhkosti 22% sušiny dřeva.

Tabulka 1. Charakteristické vlastnosti a tolerované vady pevných hranolů a kulatin v době dodávky

Tabulka 2. Charakteristické vlastnosti a tolerované vady vrstvených trámu v době dodávky

Prodlužování trámů ve srubovém domě

Trámy je možno prodloužit pomocí tupých spojů, spojů na klínové ozuby ( cink) a pomocí kruhových spojů.

Pokud se při prodloužení trámu má použít spoj na klínové ozuby nebo kruhový spoj, který má zaručenou pevnost, výroba se uskuteční v souladu s řízením jakosti institucí schválenou finským ministerstvem životního prostředí. Jestliže se použije tupý spoj, je nutno použít vyztužující konektor. Je nutno dbát na to, aby se zajistila dostatečná boční / příčná tuhost stěny ve spojích prodloužení. Tupé spoje jsou umístěny v protínajících se rozích. Minimálně každý šestý trám musí probíhat nad spojem trámu celou délkou. Umístění jednotlivých trámů spojených tupým spojem ve viditelné části stěny je povoleno se souhlasem zákazníka.

Zpevnění trámových stěn ve srubovém domě

Otvory pro zpevňující kolíky a závitové tyče jsou v trámech zhotoveny při výrobě v továrně. Maximální vzdálenost mezi dvěma kolíky je 200 cm a zároveň odstup prvního kolíku od nejbližšího roubu maximálně 70 cm. V kratších stěnách ale musí být instalován min. jeden zpevňující kolík. Dřevěné nebo ocelové zpevňující kolíky mohou být nahrazeny velkými hřeby. V tupých spojích musí být zpevňující kolík nebo hřeb na obou stranách spoje. Zpevňující kolíky a případně hřeby, včetně pokynů pro instalaci, jsou součástí dodávky. 

Spojování dřevěnými kolíky a závitovými tyčemi ve srubovém domě

U každého křížení trámových stěn bude pro účel stažení stěny instalována min. jedna závitová tyč, která bude procházet přes celou výšku stěny. Popřípadě lze využít i jiné stejně účinné způsoby dotažení. Závotové tyče a další materiály  jsou zahrnuty do dodávky spolu s pokyny pro instalaci. 

Obr. 4 Příklad zpevnění trámové stěny pomocí vnitřních dřevěných kolíků a závitových tyčí

Obr. 5 Dveřní nebo okenní otvor. Je možné provést vyříznutí otvorů na stavbě

Obr. 6 Příklad vyztužení konců trámů v otvorech stěny

Obr. 7 Příklad řešení umožňující sedání dřevěné konstrukce

Těsnění ve srubovém domě

Do dodávky jsou zahrnuty vhodné těsnící materiály, spolu s pokyny pro instalaci, které budou použity jak v podélných spojích trámů ( pero-drážka), tak i v roubech. 

Dveřní a okenní otory ve srubovém okně

Dveřní a okenní otvory se vyřezávají podle montážních rozměrů, přičemž je nutno vzít do úvahy toleranci pro sedání. Drážky pro sloupky na pero a drážku nebo spoje na pero a drážku se dělají v továrně na koncích trámů otvorů (viz obr. 6). Sloupky na pero a drážku nebo spoje na pero a drážku (nebo jiné vhodné metody) jsou použity po stranách otvorů k vyztužení stěny. Jako ochrana proti zalomení, během přepravy anebo stavby, se část trámu nad otvorem (viz obr. 5) ponechá nevyříznuta. Avšak je nutno, v továrně, na trámech vyznačit konečné rozměry otvoru. 

Konstrukce, které nesedají

Konstrukce, které nesedají, např. sloupky, schody, atd., musí být vybaveny dostatečnou tolerancí pro sedání ( sedací mezerou ) a zařízením, které může být seřizováno podle toho, jak sedání postupuje (viz obr. 7). Pokyny pro realizaci tohoto úkonu jsou součástí dodávky. 

Konečná montáž srubového domu

Viditelné drobné pukliny nebo trhliny způsobené výrobou jsou povolené. Naproti tomu nejsou přípustné na pohledových plochách praskliny způsobené při montáži, otlaky způsobené nástroji, nežádoucí poškrábání nebo jiné vady, které zhoršují vzhled výrobku.

Montážní přesnosti pro srubové domy a rekreační domy jsou uvedeny v Tabulce Č. 3. Na obrázku č. 8 je uvedena metoda měření pro přesnosti montáže.

 

Obr. 8 Přesnosti montáže stěny trámu

Tabulka č. 3. Přesnosti měření stěn trámů

Lepený hranol a kulatina                 Ostatní materiály            Skladování a přeprava

Virtuální prohlídka Kontio Stavba srubu týden po týdnu
Kontio facebook
Srubové domy KONTIO CZ
Srubové domy KONTIO CZ
Srubové domy KONTIO CZ