VLASTNOSTI SRUBOVÝCH DOMŮ

Životnost a ochrana srubových stěn

Obsah vlhkosti ve dřevě představuje nejdůležitější faktor, který ovlivňuje životnost trámů. Pokud je vlhkost dřeva dlouhodobě nad 20 % a teplota nad 5 °C, nastávají příznivé podmínky pro vznik plísní a hnilobných procesů. Obsah vlhkosti ve dřevě přesahuje uvedenou hodnotu pouze v případech, kdy relativní vlhkost vzduchu dlouhodobě překračuje 85 %.

Metody ochrany vnějších srubových stěn

Cílem ochrany vnějších stěn srubových domů je zachování estetických a funkčních vlastností dřeva. Tyto vlastnosti mohou být negativně ovlivněny ultrafialovým zářením (slunce) a případně také růstem houbových nákaz (hnilobných a plísňových). Způsoby ochrany srubových stěn je možné rozdělit do tří kategorii: ochrana pomocí vhodného konstrukčního řešení, chemická ochrana a použití nátěrů. Nejlepších výsledků lze dosáhnout kombinací všech těchto tří metod.

Ochrana pomocí konstrukčního řešení

Konstrukční řešení je zaměřeno na ochranu povrchů trámů proti kapilární vzlínavosti vlhkosti ze základů( z půdy ) a zároveň proti dešti a sněhu.

Při návrhu staveb je třeba dbát na to, aby mohlo docházet k volnému proudění vzduchu, které účinně vysušuje obvodové stěny. Dostatečně dlouhé přesahy střešní konstrukce chrání před dešťovými srážkami a snižují působení slunečních paprsků. Přesah střechy by měl být minimálně 500 mm. Bylo by vhodné, aby všechny balkony a terasy tvořené srubovými konstrukcemi byly kryty střechami. Spáry mezi trámy by měly být navrženy tak, aby se voda stékající po stěně nezadržovala ve spárách (odkapová hrana).

Těsnicí materiál nesmí ze spár vystupovat, protože vlhké těsnění vytváří ideální podmínky pro růst plísní.

Okapní žlaby a svody musejí svádět dešťovou vodu do zemních vpustí, aby vítr nemohl vodu strhávat na stěnu. Zakončení okapního svodu kolenem musí být řešeno tak, aby se voda nerozstřikovala na stěnu. Venkovní okenní parapety musejí být s dostatečným sklonem od domu.

Sokl musí být dostatečně vysoký, nejméně 400 mm nad úrovní terénu, aby se tající sníh, voda a vegetace nemohly stát příčinou zahnívání nejspodnějších trámů.

Naprosto nezbytné je zabránit stoupání kapilární vlhkosti formou použití parotěsné zábrany, například vložením asfaltové lepenky nebo asfaltového nátěru mezi sokl a nejnižší trám.

Chemická ochrana a nátěr

Trámy se povrchově ošetřují z následujících důvodů:

  • zajištění chemické ochrany dřeva proti dřevokazným houbám a plísním (= není vhodné pro obytné prostory)
  • uzavření buněk a vytvoření vodoodpudivého filmu na povrchu dřeva, tak aby dřevo nemohlo dále absorbovat vodu ( netýká se vodní páry )
  • ochrana povrchu dřeva proti ultrafialovému záření

Materiály pro ošetřování dřeva se obvykle dělí na nátěry a konzervační látky na dřevo. Srubové domy KONTIO  jsou ošetřovány zejména nátěry a barvami Teknos

Konzervační činidla obvykle obsahují kromě ředidel i malé množství fungicidů. Zpravidla nevytvářejí na povrchu dřeva film.

Nátěry na ošetřování povrchů dřeva mohou být bezbarvé, transparentní nebo krycí. Pokud se týká ochrany proti ultrafialovému záření, jsou krycí nátěry účinnější než bezbarvé nebo transparentní. Nátěry pronikají do dřeva do hloubky pouze několika milimetrů.  Důležité je, že vždy vytváří na povrchu dřeva nepropustnou vrstvu proti vodě. Pokud však vzniklý film neumožňuje pronikání vodních par ze dřeva, způsobí jejich tlak oddělování filmu od povrchu dřeva ( = odlupování nátěru). Z tohoto důvodu je nejsou některé typy nátěrů pro srubové stěny vhodné.

Jakmile je budova postavena, je potřeba provést co nejdříve základní nátěr ( =penetraci ), protože ultrafialové záření ihned proniká do dřeva a začíná separovat lignin, který je stmelovacím prvkem v buňkách dřeva. Čím více stačí ultrafialové záření separovat lignin, tím hůře přilne povrchová úprava ke dřevu. Vliv ultrafialového záření je asi 5x vyšší u stěn orientovaných na jih než u stěn orientovaných na sever. Z toho důvodu je potřeba ošetřovat stěny orientované na jih a na západ mnohem dříve než ostatní stěny.

Základní nátěr zabraňuje rovněž vzniku plísní a houby, která způsobuje modrání dřeva. 

Obr. 7: Konstrukční ochrana dřevěné stavby proti povětrnostním vlivům

 

Sedání srubového domu               Prodyšnost a těsnost srubového domu

Virtuální prohlídka Kontio Stavba srubu týden po týdnu
Kontio facebook
Srubové domy KONTIO CZ
Srubové domy KONTIO CZ
Srubové domy KONTIO CZ